isamare vol92

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 92 เดือนกันยายน 2558 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)

- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา
dramatoday : ศิลปการป้องกันตัว ตอนที่ 1
wheel of life : ประจำเดือนกันยายน 2558
เด็กก่อนค่าย เด็กหลังค่าย : สุภาพบุรุษฝั่งธน
Question of life : ก่อนจะไปเป็นครู
สปสช. : เทพธิดามีมากกว่าเทพบุตร
- cover story : ศูนย์รวมใจ ทางไท ทางธรรม ทางพอเพียง
IS AM ARE : ตำบลชะไว จังหวัดอ่างทอง
Let's Talk : เสียงจากนักสังคมสงเคราะห์ เบื้องหลังการปกป้องสิทธิเด็ก
Goodlife : ประโยชน์ของใบรับรองความพิการ
ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map