isamare vol95

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 95 เดือนธันวาคม 2558 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)
- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : มหาราชกับพระราชธิดา ผู้ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาท
- dramatoday : พร 5 ข้อ จากท่าน ว.
- เด็กก่อนค่าย เด็กหลังค่าย
- สปสช. : คุณเป็นแบบไหน
- cover story : นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
- IS AM ARE : ตำบลเขาคอก จังหวัดบุรีรัมย์
- สัมภาษณ์พิเศษ : นายแพทย์เกษม วัฒนชัย และ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map