นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 88 เดือนพฤษภาคม 2558 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)
สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพฯ
dramatoday การให้เพียงแค่คิดจะทำใจก็ยังเป็นสุข
wheel of life : ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
เด็กวันวาน เด็กวันนี้ : อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
Question of life : เรื่องเล่าจากภูเขา ตอนที่ 2
สปสช. : I Can สำคุญกว่า IQ
cover story : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
IS AM ARE : ตำบลขุนไพร จังหวัดเพชนบุรี
ตัวไกล หัวใจอยู่ใกล้ : ปัจจัยที่ทำให้มีความสุขและปัจจัยที่ทำให้อายุยืน
Goodlife : โยคะสายตา
ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

รวมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ

Kent State University มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาตรี ที่สหรัฐอเมริกา (คลิก)

Central Queensland University มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี ที่ประเทศออสเตรเลีย (คลิก)

ทุนเรียนต่อปริญญาตรี จาก Warren Wilson College ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2018 (คลิก)

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map