isamare vol96

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 96 เดือนมกราคม 2559 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)
- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : พืช 3 สายพันธุ์ใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
- dramatoday : ชีวิตที่วิ่งตามความอยาก
- เด็กก่อนค่าย เด็กหลังค่าย
- สปสช. : บ้านนี้ไม่มีเด็ก
- cover story : พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม
- IS AM ARE : ตำบลคำแคน จังหวัดขอนแก่น
- สัมภาษณ์พิเศษ : จิตอาสาออฟโรด มีดีมากกว่ารถล้อใหญ่
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map