โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

1. กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข็มแข็งใจอาสา ปีที่ 7

2. กิจกรรมข้ามรั้วสร้างชาติ ต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยพลังซูปเปอร์ครู

 

3. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

 

 

โครงการเสริมสร้างพลังจิตอาสาเพื่อนคนพิการ : เยาวชนอาชีวะรุ่นใหม่ใสใจสังคม

 

 

กิจกรรมจิตอาสาครอบครัวพอเพียง

รวมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ

Kent State University มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาตรี ที่สหรัฐอเมริกา (คลิก)

Central Queensland University มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี ที่ประเทศออสเตรเลีย (คลิก)

ทุนเรียนต่อปริญญาตรี จาก Warren Wilson College ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2018 (คลิก)

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map