ใบสมัครกิจกรรม
  • รายละเอียดการประกวดดาวเดือนครอบครัวพอเพียง (Word) (PDF)
  • ใบสมัครดาวเดือนครอบครัวพอเพียง (Word) (PDF)

หลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สื่อการเรียนรู้ด้านศาสนา วัฒนธรรมและพระมหากษัตริย์

"จิตตนคร เมืองแห่งจิตของผู้คิดดี"
วันสำคัญของไทยและวันสำคัญสากล
การสืบสานการละเล่นของไทย
กิจกรรม "5 คำ 5 ข้อที่พ่อสอน"
กิจกรรม "ศรัทธา ปัญญา อาสา"

สื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

วันช้างไทย
10 ขยะมีราคาที่มีค่าในชีวืตประจำวัน

สื่อการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย


"13 ข้อควรรู้" พรบ.คอมฯปี60
สื่อการเรียนรู้ด้านสังคม

จำให้ขึ้นใจ 10 สายด่วนควรรู้
สื่อการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ ใบสั่งซื้อนิตยสาร-สื่อสิ่งพิมพ์
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

รวมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ

Kent State University มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาตรี ที่สหรัฐอเมริกา (คลิก)

Central Queensland University มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี ที่ประเทศออสเตรเลีย (คลิก)

ทุนเรียนต่อปริญญาตรี จาก Warren Wilson College ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2018 (คลิก)

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map