• 5/3/59 กิจกรรมสอนหนังสือน้องชุมชนตึกแดงบางซื่อ ซ.โซ่อาสา จำนวน 60 คน
  • 22/3/59 Day camp สำนักงานหลักประกันสุขภาพจำนวน 150 คน
  • 26/3/59 ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (8.00-11.30 น.)
  • 26/3/59 ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (13.00-16.30 น.)
  • 27/3/59 ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (8.00-11.30 น.)
  • 27/3/59 ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (13.00-16.30 น.)
  • 25-27/3/59 กิจกรรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพครู เป็นซุปเปอร์ครู จำนวน 200 คน
  • 31/3/59-2/4/59 Friend's camp@Bangkokจำนวนเด็ก 600 คน
  • 5-6/4/59 ค่ายสร้างฝาย จ.เพชรบุรีจำนวน 120 คน
  • 8-10/4/59 ค่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 300 คน

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map