isamare vol99

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 99 เดือนเมษายน 2559 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)
- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : เจ้าหญิง
- dramatoday : เครียดมาปัญญาเกิด
- เด็กก่อนค่าย เด็กหลังค่าย
- สปสช. : ถีบฉันทีซิ
- cover story : เรื่องเล่าจากอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
- IS AM ARE : ตำบลทุ่งนางโอก จังหวัดยโสธร
- Let's talk : คุณธรรมนำคน สู่ความยั่งยืน ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

รวมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ

Kent State University มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาตรี ที่สหรัฐอเมริกา (คลิก)

Central Queensland University มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี ที่ประเทศออสเตรเลีย (คลิก)

ทุนเรียนต่อปริญญาตรี จาก Warren Wilson College ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2018 (คลิก)

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map