isamare101 นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 101 เดือนมิถุนายน 2559(คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)
- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : จากน้ำไปเนิน
- dramatoday : มายาการของหลอดด้าย
- สปสช. : ต้นไม้...สหายที่ถูกลืม
- cover story : ความสุข อิ่มตา อิ่มจิต อิ่มใจ อิ่มท้อง อ.เสถียร ทองสวัสดิ์ ผู้บริหารโครงการ 1 ไร่ 1 แสน
- IS AM ARE : ตำบลนาขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ รู้เสียสละ มีน้ำใจงาม นำชุมชนสู่สังคใพอเพียง
- สัมภาษณ์พิเศษ : สลักชีวิต เพ็ญพรรณ สิทธิไตร รากแก้วของแผ่นดิน
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map