เรื่องราวใหม่ ๆ

  1. กิจกรรม
  2. การ์ตูนครอบครัวพอเพียง

L12

L2

L3

 L4
  

KPP Main

 

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ตามแนวพระราชดำริ
ยุวะ แปลว่า เยาวชน สถิร คือ มั่นคง คุณ คือ ความดี

นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ


ความหมายโดยรวมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ก็คือ ต้องการให้เยาวชนมั่นคงอยู่ในความดี ความหมายดังกล่าวเปรียบเป็นจุดหมายของมูลนิธิฯ ที่ต้องการเสริมสร้างสนับสนุนให้โรงเรียนต่างๆ สร้างคนดีให้กับบ้านเมือง ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณกล่าวว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ตั้งกองทุนการศึกษาขึ้น และมีรับสั่งให้ประธานองคและองคมนตรีส่วนนึ่งเข้าเฝ้า มีพระราชประสงค์ว่า อยากให้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งไปพัฒนาโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้สร้างคนดีคืนสู่บ้านเมือง
โรงเรียนเป้าหมายในการสร้างรูปแบบการพัฒนาสร้างคนดีคือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ยากจน และขัดสนในเขตภาคกลาง ก่อนจะขยายไปภาคอื่นๆ โดยจัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษาขึ้น และได้รับความร่วมมือจากทีมอดีตข้าราชการเกษียณอายุ หรือคณะกรรมการอาสาสมัครนำโดย ดร.กษมา วรวรรณ และข้าราชการผู้ใหญ่จากกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมถึงครูต้นแบบในพื้นที่ต่างๆ มาช่วย
“โรงเรียนส่วนใหญ่จะติดชายแดน บางแห่งอยู่ในอำเภอที่ทุรกันดาน เราจะใช้พระราชทรัพย์ที่พระราชทานมา สนับสนุนให้เขามีฐานะที่ดีพอสมควร เช่น สิ่งที่ครูเดือดร้อนมากก็คือบ้านพักครู เพราะว่าครูส่วนใหญ่ เป็นครูที่มาจากที่อื่น แล้วมีนโยบายสมัยก่อนว่าถ้าครูไปสอนที่ไหนเกินสองปี มีสิทธิ์ย้าย ดังนั้นครูทุกคนวันๆ ก็จะพูดแต่เรื่องย้าย ความสนใจที่จะสอนก็ไม่มี อันนี้เป็นปัจจัยลบของคุณภาพการศึกษา เราก็ไปเจอเขาและพบว่า การกินการอยู่เป็นสิ่งสำคัญ ก็ขอพระราชทานพระราชทรัพย์แล้วสร้างบ้านพักครูให้ ทุกคนจึงถอนใบย้ายหมด ปลูกผักสวนครัว ปลูกสวนดอกไม้ ทั้งครูนักเรียนก็มีความสุข”
นพ.เกษม กล่าวว่าการเข้าไปช่วยพัฒนาโรงเรียนต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่พร้อมทั้งในการเรียนและการสอน เป็นสิ่งที่เข้าไปแบ่งเบาภาระของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ผู้สอนและผู้เรียนมีความพร้อม เมื่อครูและนักเรียนมีความพร้อมก็สามารถลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ของโรงเรียนลงได้ ผลที่ตามมาก็คือคะแนน O-NAT ดีขึ้น เด็กจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีโอกาสเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศมากมาย
“เราไปทดสอบโรงเรียนคุณธรรมที่อื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนลาดบัวหลวงเป็นโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนของเด็กมุสลิม เดิมในอำเภอมีโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ประมาณ 27 โรง คะแนนสอบ O-NAT ของเขาจะอยู่ที่ 27 26 25 เพราะไม่มีใครสนใจ พอเข้ามาในโครงการพระเจ้าอยู่หัว (โครงการกองทุนการศึกษา) ผ่านไปปีเดียวจากที่ยี่สิบกว่าขึ้นไปเป็นที่สาม คะแนนขึ้นมาพรวดเลย เด็กทุกคนมีความหวังอยากจะเรียนต่อ ปีที่ผ่านมาได้ข่าวว่าเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเป็นที่ 1 ของจังหวัดอยุธยา ไม่ใช่เฉพาะอำเภอลาดบัวหลวง ทั้งจังหวัด ประสบการณ์ชี้ให้เห็นผลดีที่เกิดขึ้น เหตุที่มันเกิดมูลนิธิยุวสถิรคุณก็เพราะว่า โรงเรียนที่อยู่ในโครงการของพระเจ้าอยู่หัวมีจำกัด เพราะว่าพระราชทรัพย์มีจำกัด
“พอตอนหลังมาตั้งเป็นศูนย์สถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนคุณธรรมที่จะมาพัฒนา เน้นการเรียนการสอน ยกตัวอย่าง เราไปเอาโรงเรียนวัดรางบัวเป็นตัวอย่างปีแรกๆ วัดรางบัวก็อยู่ในสลัม แล้วก็ไม่มีใครอยากส่งลูกไปเรียน แต่ตอนนี้ก็เป็นที่ชื่นชมของโรงเรียนใน กทม.
“แล้วคุณหมอธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ก็เอาเรื่องแนวคิดใหม่ๆ ของการเรียนการสอนเข้าไปที่โรงเรียนนี้ เกิดผลดีมากมาย ตอนนี้รุ่นพี่สอนรุ่นน้องแล้วก็มีครูเป็นผู้ช่วยสอน แล้วเอาสามคนคือ พ่อแม่ นักเรียนและครูมาพูดคุยทำความเข้าใจกัน เพราะว่าเป็นเด็กในสลัม ที่ผ่านมาสามคนหันหลังให้กัน แล้วกล่าวโทษอีกสองฝ่าย พอช่วงหลังจึงหันหน้ามาหารือ ชีวิตเด็กจึงเปลี่ยนไปหมดเลย พ่อแม่ในชุมชนสลัมก็มองลูกในแง่ของสิ่งมีค่า
“ผมเชื่อว่า ตรงนี้จะลบเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในโรงเรียน สิ่งที่งผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ในบ้านเรา เมื่อเร็วๆ นี้ข่าวเรื่องผู้บริหารไปตบศรีษะลูกศิษย์ แต่ในจดหมายพระเจ้าอยู่หัวฉบับหนึ่งมีใจความว่า ครูต้องรักศิษย์ ครูต้องรักนักเรียน นักเรียนต้องรักครู ประโยคนี้มีพลังมาก ถ้าทำแบบพระอยู่หัวได้ ก็จะไม่มีความรุนแรง
“ที่ครูปฏิบัติต่อลูกศิษย์ เรื่องนี้เราควรต้องเรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัวมากๆ ท่านพระราชทานมาให้สามเรื่อง เป็นหัวใจการศึกษาไทย
“หนึ่ง คือครูต้องรักนักเรียน นักเรียนต้องรักครู ซึ่งเราก็มาคิดกันว่า ถ้าครูรักนักเรียนรับรองได้ว่าการสอนต้องดีแล้วการอบรมลูกศิษย์ก็ดี ถ้าจะให้นักเรียนรักครูได้ การเรียนก็ต้องดีถูกไหมครับ ถ้านักเรียนเกลียดครูเรียนยังไงก็ไม่รู้เรื่องครับ ข้อที่สอง ท่านรับสั่งว่า ให้ครูสอนนักเรียนให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ยกตัวอย่างเช่น ในชั้นหนึ่งๆ ไม่ควรไปส่งเสริมให้แข่งที่หนึ่งที่สอง แต่ให้นักเรียนที่เรียนเก่งไปติวเพื่อนที่เรียนช้า และรับสั่งว่าเพราะทุกคนต้องแข่งกับตัวเอง ตรงนี้จะเป็นหัวใจของการปฏิรูปในการศึกษา
“มูลนิธิยุวสถิรคุณ เราประมาณตนเองว่าเราไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการ แล้วเงินที่ทำก็เป็นเงิน CSR ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เราจะทำเป็นรูปแบบโดยอันเชิญพระราชกระแสของพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการทำงานทำอย่างไรให้ผู้บริหารเป็นคนดี มีความพร้อม แล้วบริหารโรงเรียนให้ดีที่สุด ทำอย่างไรให้ครูเป็นคนดีคนเก่ง ตั้งใจสอนให้ดีที่สุดทุกชั่วโมง ทำอย่างไรให้นักเรียนมีความพร้อมแล้วกลายเป็นคนดีและคนเก่ง มีน้ำใจกับเพื่อน อันนี้คือสามข้อของเราในโครงการพระราชดำริ เราจะต้องได้คนไทยรุ่นใหม่ที่ดีมาก่อนเก่ง” นพ.เกษมกล่าว


มูลนิธิยุวสถิรคุณ ก่อตั้งขึ้นเพื่อ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีความรู้และคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการปลูกฝังอบรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม รวมทั้ง กิจกรรมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังและบ่มเพาะความซื่อสัตย์สุจริต
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู และเด็ก ให้ครูรักเมตตาและห่วงใยเด็ก และให้เด็กเคารพนับถือครูตามจารีตประเพณี
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างเกียรติยศศักดิ์ศรี และอุดมการณ์ของครูเพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
4.ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ เพื่อให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนหรือท้องถิ่นภูมิลำเนาของตน
5.ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารเพื่อการสร้างภาคีเครือข่ายครู บุคลากรทางการศึกษา เด็กและเยาวชน รวมทั้ง จัดทำและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และการจัดอบรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และคุณธรรมทั้งในและนอกประเทศ
7.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและให้ทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ครูและเด็กมีความรู้และคุณธรรม สามารถน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ขยายผลอย่างมีประสิทธิภาพ
8.ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น
9.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map