มูลนิธิครอบครัวพอเพียงได้ทำการเปิดรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมดังรายละเอียดต่อไปนี้

Position         

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม จำนวน 4 อัตรา

Qualifications             

  • เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ 
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

Job Location

  • กรุงเทพมหานคร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
663 พหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
เวลาทำการ 9.00 – 17.30 น.
Tel : 02-939-5995 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map