เรื่องราวใหม่ ๆ

  1. กิจกรรม
  2. การ์ตูนครอบครัวพอเพียง

L12

L2

L3

 L4
  

KPP Main

 

รายชื่อสถานศึกษาที่ประกาศตนเป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียงเพื่อร่วมกันสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานครฯ

 

ภาคกลาง

 

ภาคอีสาน

 

ภาคเหนือ

 

ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก

 

ภาคใต้

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map