รายชื่อสถานศึกษาที่ประกาศตนเป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียงเพื่อร่วมกันสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานครฯ

 

ภาคกลาง

 

ภาคอีสาน

 

ภาคเหนือ

 

ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก

 

ภาคใต้

รวมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ

Kent State University มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาตรี ที่สหรัฐอเมริกา (คลิก)

Central Queensland University มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี ที่ประเทศออสเตรเลีย (คลิก)

ทุนเรียนต่อปริญญาตรี จาก Warren Wilson College ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2018 (คลิก)

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map