เรื่องราวใหม่ ๆ

  1. กิจกรรม
  2. การ์ตูนครอบครัวพอเพียง

L12

L2

L3

 L4
  

KPP Main

 

15PORT

 

15 เรื่องที่ต้องรู้ "สอบติด TCAS ตั้งแต่รอบ PORT"

.
1.รอบ PORT หรือ TCAS รอบ 1 จะเริ่มเปิดรับสมัครช่วง ธ.ค.ของทุกปี นั้นหมายความว่า "หากจะทำ PORT ให้ทันยื่น ควรทำให้เสร็จภายใน พ.ย."
.
2.ก่อนสมัครรอบ PORT ทุกคนจะต้องลงทะเบียน MyTCAS ก่อน การลงทะเบียน MyTCAS เหมือนเป็นการลงทะเบียนรายงานตัวว่าใครจะใช้ระบบ TCAS ปีนั้นบ้าง เพราะ ทปอ.จะไปดึงคะแนนมาให้ หรือ ทปอ.จะจัดการเรื่องสถานะการยืนยันสิทธิ์ให้ หากไม่ลงทะเบียนจะมีผลตามมาหลายอย่าง
.
3.คนที่สมัครรอบ PORT ได้ คือหลักๆ จะเป็นเด็กที่กำลังเรียน ม.6 ส่วน ปวช. กศน. เด็กแลกเปลี่ยน หรือเด็กซิ่ว จะเปิดรับในบางมหาวิทยาลัย ให้ติดตามอ่านระเบียบการอีกที
.
4.เกณฑ์คัดเลือกรอบ PORT ส่วนใหญ่แต่ละมหาลัยจะพิจารณาจากเกรด 4-5 เทอม, แฟ้มสะสมผลงานใส่เอกสารตามที่มหาลัยกำหนด และบางมหาวิทยาลัยอาจให้มีคะแนนสอบ เช่น BMAT, CU-TEP เป็นต้น
.
5.การทำ PORT ยื่นนั้น ควรศึกษาระเบียบการคณะที่จะยื่นให้ดี ว่าเขากำหนด PORT แบบไหน บางคณะกำหนดแค่ 5 หน้าไม่ต้องมีปก หากทำเกินหรือขาดจะไม่พิจารณาทันที
.
6.PORT ที่ดี ควรนำเสนอว่าเราเหมาะหรือเราสนใจในคณะนั้นอย่างไร เช่น อยากเข้าคณะวิศวฯ อาจมีผลงานด้านค่าย, แข่งขันที่แสดงว่าเราสนใจ และมีความสามารถเหมาะกับสาขานี้จริงๆ
.
7.ใน PORT อาจให้เกรดเป็นตัวบอกเล่าแทนเราได้ เช่น จะยื่นวิศวฯ อาจให้เกรดวิชาคณิตฟิสิกส์เด่นขึ้นมา เพราะ 2 วิชานี้คือหัวใจหลักในการเรียนวิศวฯ อาจารย์อาจตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราเหมาะสมกับคณะนี้หรือไม่ ?
.
8.TCAS รอบ PORT สามารถยื่นสมัครได้ไม่จำกัดจะยื่นกี่มหาวิทยาลัยก็ได้ แต่ในมหาวิทยาลัยที่ยื่นนั้นอาจมีกำหนดจำนวนคณะที่ยื่น เช่น ยื่นได้ 1-2 คณะเท่านั้น ให้ติดตามอ่านจากระเบียบการอีกที
.
9.คณะเดียว ยื่นทุกมหาลัย = แบบนี้ยื่นได้, แต่มหาวิทยาลัยเดียว ยื่นทุกคณะ = อันนี้ไม่ได้ (ย้อนกลับไปอ่านข้อ 8)
.
10.เวลาสมัครรอบ PORT ต้องแยกไปสมัครกับเว็บมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งต่างจาก TCAS รอบ 3 และ 4 ที่สมัครรวมกันในเว็บเดียว
.
11.การยื่น PORT แต่ละมหาวิทยาลัย มีทั้งรูปแบบส่ง PORT ไปทางไปรษณีย์, ให้โหลดไฟล์ PORT ไปในระบบสมัคร หรือนำ PORT ไปให้กรรมการทีเดียวในวันสัมภาษณ์ ให้ติดตามอ่านระเบียบการอีกที

12.ด้วยความที่รอบ PORT ยื่นได้หลายมหาลัย ดังนั้นผู้สมัครที่ยืานไว้หลายที่จึงมีโอกาสผ่านการคัดเลือกมากกว่า 1 ที่ เช่น นายลาเต้ สมัคร 6 ที่ ผ่านการคัดเลือก 4 ที่ = ลาเต้ติดรอบ PORT 4 ที่
.
13.คนที่ติดรอบ PORT พอถึงช่วงท้ายๆ ของรอบ PORT ทาง ทปอ.จะให้เราเข้าไปยืนยันในระบบ MyTCAS (ระบบที่เราลงทะเบียนในข้อ 2) ไปยืนยันในที่นี่คือ หากติด 1 ที่ก็ต้องเข้าไปยืนยันว่าจะเอาไหม หากติดมากกว่า 1 ที่ก็ต้องเข้าไปยืนยันว่าจะเอาที่ไหน
.
14.พอกดยืนยันไปแล้ว ก็เท่ากับเราผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะนั้น 100% ก็ทำตามนัดหมายของแต่มหาวิทยาลัยที่จะนัดรายงานตัวได้เลย
.
15.แต่... หากเกิดเปลี่ยนใจภายหลัง ก็สามารถสมัคร TCAS ในรอบต่อไปได้ แต่ต้องสละสิทธิ์ในระบบ MyTCAS ในเวลาที่กำหนด
.
สรุปรอบ PORT คือรอบที่ไม่ควรพลาด เปิดสมัคร ธ.ค. สมัครได้หลายมหาวิทยาลัย และแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด PORT ต่างกัน ให้ติดตามจากระเบียบการให้ด

#PORT
ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก #Dek-D's TCAS สอบติดไปด้วยกัน
#dekdTCAS #dek63 #dek64 #dek65
#ครอบครัวพอเพียง

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map