เรื่องราวใหม่ ๆ

  1. กิจกรรม
  2. การ์ตูนครอบครัวพอเพียง

L12

L2

L3

 L4
  

KPP Main

 


university001

 

รายรับ - รายจ่าย #ที่ควรรู้ไว้ตอนเรียนมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย #ที่ควรรู้ไว้ตอนเรียนมหาวิทยาลัย

สำหรับน้อง ๆ ที่จะต้องเตรียมตัวสอบและศึกษาข้อมูลการเรียนของคณะ/สาขาวิชาที่ตนเองสนใจแล้ว
อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่น้อง ๆ จะต้องเจออย่างแน่นอนเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยปี 1 น้อง ๆ และคุณพ่อ คุณแม่
ก็ต้องมีการวางแผนในเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ กันให้ดีด้วย ไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาในภายหลังได้

university002

 

รายรับ - รายจ่าย #ที่ควรรู้ไว้ตอนเรียนมหาวิทยาลัย 
ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่น้อง ๆ จะต้องเจอนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป
ตามคณะ/สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ได้เข้าเรียน พี่เลยรวบรวมค่าใช้จ่ายหลัก ๆ โดยประมาณการ
ที่ต้องเตรียมให้พร้อมมาบอกกันด้วย

 

university003

 

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map