เรื่องราวใหม่ ๆ

  1. กิจกรรม
  2. การ์ตูนครอบครัวพอเพียง

L12

L2

L3

 L4
  

KPP Main

 

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงทั่วประเทศ

 

ระดมความช่วยเหลือสู่พี่น้องชาวอุบลราชธานี


เพื่อเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้

 

Ubon62

 

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนทปุมวิไล

patumwilai

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปทุมวิไล
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มอบให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานี

 

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนชุมโพนพิสัย

choomponponpisai

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มอบให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานี

 

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนดัดดรุณี

duddarunee

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนดัดดรุณี
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และเงินจำนวน 8,570 บาท มอบให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานี

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมบริจาคเงินมอบให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานี จำนวน 2,600 บาท

 

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปากช่อง

pakchong

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปากช่อง
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มอบให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานี

 

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

mahawachirawutt

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มอบให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานี

 

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

rattanakosin

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มอบให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานี

 

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ratchaseema

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มอบให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานี

 

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยา

satoon

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยา
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มอบให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานี

 

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

suratpit

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มอบให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานึ

 

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรียะลา

sateeyala 

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรียะลา
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มอบให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานึ

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map