นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 88 เดือนพฤษภาคม 2558 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)
สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพฯ
dramatoday การให้เพียงแค่คิดจะทำใจก็ยังเป็นสุข
wheel of life : ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
เด็กวันวาน เด็กวันนี้ : อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
Question of life : เรื่องเล่าจากภูเขา ตอนที่ 2
สปสช. : I Can สำคุญกว่า IQ
cover story : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
IS AM ARE : ตำบลขุนไพร จังหวัดเพชนบุรี
ตัวไกล หัวใจอยู่ใกล้ : ปัจจัยที่ทำให้มีความสุขและปัจจัยที่ทำให้อายุยืน
Goodlife : โยคะสายตา
ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

จากจุดเริ่มต้นกิจกรรมโครงการใสสะอาด พอเพียง เพื่อพ่อ สู่สถานศึกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของครอบครัวพอเพียงไปพร้อมกัน ครอบครัวที่มีสมาชิกรวม ๕ คน ประกอบด้วย คุณพ่อ ชื่อพอเพียง คุณแม่ชื่อ เป็นสุข ลูกชายคนโต ชื่ออยู่เย็น ลูกสาว คนที่สอง ชื่ออยู่ดี และลูกสาวคนสุดท้อง ชื่อ น้องมีสุข และในปีแรกของกิจกรรมโครงการฯได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จากสถานศึกษา ๒๖ แห่ง ทำให้เรามีสมาชิกครอบครัวพอเพียง ซึ่งเป็นน้องๆระดับมัธยมปลาย หญิง-ชาย ทั้งสิ้น กว่า ๓,๐๐๐ คน

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map