เรื่องราวใหม่ ๆ

  1. กิจกรรม
  2. การ์ตูนครอบครัวพอเพียง

L12

L2

L3

 L4
  

KPP Main

 

ศรไกร แน่นสีนิล ช่างทำฉลองพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลูกชาวนา

          ในวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏเป็นข่าวแทบทุกหนังสือพิมพ์ เมื่อนายศรไกร แน่นสีนิล หรือช่างไก่ ช่างทำฉลองพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้นำฉลองพระบาทใหม่ จำนวน 4 คู่ 4 แบบ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่โรงพยาบาลศิริราช โดยฉลองพระบาททั้ง 4 คู่ มีสีดำ 3 คู่ และสีขาว 1 คู่ ทำจากหนังแกะ มีคุณสมบัตินุ่ม เบา สวมใส่สบาย เวลาอากาศร้อนสามารถระบายอากาศได้ ส่วนเวลาอากาศเย็นจะให้ความอบอุ่น

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map