isamare101 นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 101 เดือนมิถุนายน 2559(คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)
- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : จากน้ำไปเนิน
- dramatoday : มายาการของหลอดด้าย
- สปสช. : ต้นไม้...สหายที่ถูกลืม
- cover story : ความสุข อิ่มตา อิ่มจิต อิ่มใจ อิ่มท้อง อ.เสถียร ทองสวัสดิ์ ผู้บริหารโครงการ 1 ไร่ 1 แสน
- IS AM ARE : ตำบลนาขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ รู้เสียสละ มีน้ำใจงาม นำชุมชนสู่สังคใพอเพียง
- สัมภาษณ์พิเศษ : สลักชีวิต เพ็ญพรรณ สิทธิไตร รากแก้วของแผ่นดิน
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
isamare100 นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 100 เดือนพฤษภาคม 2559(คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)
- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : บทบาททางวิชาการของอุทยานการอาชียชัยพัฒนาฯ
- dramatoday : ปฏิสัมพันธ์ดี ก็มีความสุข
- เด็กก่อนค่าย เด็กหลังค่าย 
- สปสช. : หมอต้นน้ำ
- cover story : กระผมไม่ใช่คนของนักการเมือง กระผมเป็นข้าราชการของในหลวง เรื่องเล่าจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
- IS AM ARE : ตำบลทุ่งโป่ง จังหวัดของแก่น
- สัมภาษณ์พิเศษ : สมุดบันทึกความดีเสริมคุณธรรมจากครูสู่เด็ก ณัฐชาฎา สุทธิสอาด ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชบพิธ
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map